THAI NR  
E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
August 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       

7-8-2019
ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 7-3/2562
16-8-2019
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2562
19-8-2019
ประชุมเตรียมการ “โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ประจำปีงบประมาณ
20-8-2019
ประชุมเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ และรับประทานอาหารร่วมกัน ครั้ง
23-8-2019
Gapkindo Annual Dinner & Golf Tournament 2019
23-8-2019
GAPKINDO ANNUAL DINNER 2019
29-8-2019 ถึง 30-8-2019
สัมมนา เรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562”
30-8-2019
โครงการพาณิชย์สัญจร: จังหวัดสงขลา Export Day เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมพิเศษ  
     
Date 5  กรกฏาคม  2562    
webboardงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต” 
ช่วงเย็นวันนี้ (5 ก.ค. 62) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดเปิด“มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต” นวัตกรรมนำพายางพาราสู่ผลิตภัณฑ..
 
Date 3  พฤษภาคม  2562    
webboardงานเลี้ยงสมาคมยางพาราไทย ประจำปี 2562 (TRA Annual Dinner 2019) 
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงสมาคมยางพาราไทย ประจำปี 2562 (TRA Annual Dinner 2019) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00-22.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ..
 
Date 22  กุมภาพันธ์  2562    
webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2562 (RTAS Lunar New Year Dinner 2019)  
สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี 2562 (RTAS Lunar New Year Dinner 2019) ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เดอะ สแตมฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้นายบัณฑ..
 
Date 7  ธันวาคม  2561    
webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม (VRA) - VRA Annual Dinner 2018 
ด้วยสมาคมยางเวียดนาม (VRA) กำหนดจัดงานเลี้ยง VRA Annual Dinner 2018 and Award Ceremony for the Certification Mark “Viet Nam Rubber” ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 - 22.00 น.  ณ White Pa..
 
Date 5  ตุลาคม  2561    
webboardงานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) 2561  
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) จัดงานเลี้ยงประจำปี (MRE Annual Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 - 22.00 (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรม อิสตาน่า กัวลาลัมเปอร์ ..
 
Date 14  กันยายน  2561    
webboardงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ..
 
Date 3  สิงหาคม  2561    
webboardงานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018 
ด้วยสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2018 (Gapkindo Gala Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ณ โรงแรม Grand Hyatt Hotel เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย..
 
Date 19  กรกฏาคม  2561    
webboardงานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018 
เมื่อวันพุธ ที่ 18กรกฎาคม เวลา 19.40น. นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา เหรัญญิกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมรับประ..
 
Date 18  พฤษภาคม  2561    
webboardศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย 
ด้วยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก” โด..
 
Date 15  พฤษภาคม  2561    
webboardบริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย 
Mr. Sochiro Onishi ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานฝ่ายการตลาดอีกจำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์..
 
Date 11  พฤษภาคม  2561    
webboardการแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2018 
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2018 ณ สนาม Bangkok Golf Club จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิ..
 
Date 11  พฤษภาคม  2561    
webboard TRA Annual Dinner 2018 
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยง TRA Annual Dinner 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างน..
 
Date 12  เมษายน  2561    
webboardประเพณีรดน้ำดำหัวไหว้ผู้ใหญ่ ปี 2561 
ประเพณีรดน้ำดำหัวไหว้ผู้ใหญ่ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีงานสงกรานต์หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู..
 
Date 8  เมษายน  2561    
webboardงานเลี้ยงสมาคมยางกัมพูชา ปี 2561 
สมาคมยางกัมพูชาจัดงาน ARDC Rubber Dinner 2018 & GRC 2018 Industry night ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น. ณ Sokha Beach Resort, Sihanouk Ville ประเทศกัมพูชา ในการนี้นายศุภเดช อ่องสกุล รอง..
 
Date 29  มีนาคม  2561    
webboardอบรม"ระบบตลาดยางพาราและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา 
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กำหนดจัดอบรมบรรยายเรื่อง "ระบบตลาดยางพาราและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา" โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร.ไชยยะ คงมณี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลั..
 
Date 2  มีนาคม  2561    
webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2561 (RTAS Centennial Celebration cum Lunar New Year Dinner 2018) 
สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี 2561 (RTAS Centennial Celebration cum Lunar New Year Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมแฟร์มองต์ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้..
 
Date 7  กุมภาพันธ์  2561    
webboardพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังใหม่ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กำหนดจัดพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังใหม่ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ อาคารแสดงสินค้าของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ชั้น 1 ต.น..
 
Date 12  ธันวาคม  2560    
webboardงานเลี้ยงขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปี 2560 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานเลี้ยงขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00-20.30 น. ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ ในการนี้นายศุภเดช อ่..
 
Date 8  ธันวาคม  2560    
webboardงานเลี้ยง VRA Annual Dinner 2017 
สมาคมยางเวียดนาม (VRA) กำหนดจัดงานเลี้ยง VRA Annual Dinner 2017 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา  19.00-22.00 น. ณ Ariyana Danang Exhibition & Convention Centre เมืองดานัง ประเทศเวียดน..
 
Date 28  พฤศจิกายน  2560    
webboardเข้าพบและเยี่ยมชม Hug Local - Made Latex Foam 
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮัก (Hug Local - Made Latex Foam) เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่..
 
Date 27  พฤศจิกายน  2560    
webboardเข้าเยี่ยมชมบริษัท Rubber Killer 
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Rubber Killer เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่..
 
Date 6  ตุลาคม  2560    
webboardMalaysian Rubber Exchange Annual Dinner 2017 
On Friday, 6 October 2017 [7.30 p.m. (Local Time)]- Mr. Bundit Kerdvongbundit TRA Secretary General Mr. Supadetch Ongsakul Deputy Secretary General Mr. Chaiphot Ruangwarunwathana TLA President and MS...
 
Date 9  สิงหาคม  2560    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมบริษัท Least Studio 
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Least Studio เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ กรุงเทพมหานคร..
 
Date 14  กรกฏาคม  2560    
webboardงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3  
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 "นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.10 ณ ห้างสรรพสินค้..
 
Date 20  มิถุนายน  2560    
webboardการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย  
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildli..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com