message history message
       
    iconบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด  
   

 

   
สำนักงาน

984/52 .สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

02-3902052-3

โทรสาร

02-3811395

อีเมล์

ning@tongthairubber.com


ผู้บริหาร นายปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์
นางสาวศิริรัตน์ อุษณกรกุล

บุคคลติดต่อ

นายปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์
นางสาวศิริรัตน์ อุษณกรกุล

ผลผลิต/กำลังการผลิต

ยางแผ่นรมควัน