message history message
       
    iconห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง  
   
   
สำนักงาน

29 หมู่ 7 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์

+66-45-924499

โทรสาร

+66-45-924500

อีเมล์

kasem_suksom@yahoo.com


ผู้บริหาร

นายเกษม สุขสม (ผู้จัดการ)


บุคคลติดต่อ

นายเกษม สุขสม (ผู้จัดการ)


ผลผลิต/กำลังการผลิต

ยางแผ่นรมควันชั้น 3