history history

 

 
iconห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
   
สำนักงาน

เลขที่ 1/17 หมู่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์

+66 75-341922, 075-341933

โทรสาร

+66 75-809231, 075-341933

อีเมล์

sales@sangtvonrubber.co.th, sangtvon@gmail.com


เว็บไซต์

http://www.sangtvonrubber.co.th, http://thairubber.trustpass.alibaba.com


ผู้บริหาร

นางสาวขวัญตา  พิศแลงาม
นางสาววิมลมาศ  พิศแลงาม
นางสาวนงนุช พิศแลงาม
นางสาวจุฑามาศ  เจนพนัส


บุคคลติดต่อ

นายอาฟา  อามา  (ผู้จัดการ)


ผลผลิต/กำลังการผลิต

ยางแท่ง STR10 และ STR20 = (40,000 ตัน / ปี)
ยางแผ่นรมควัน 1- 3  = (10,000 ตัน / ปี)
ยาง Compound Compound คอมเปาว์ด  = (10,000 / ตัน / ปี)