message history message
       
    iconบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด  
   
   
สำนักงาน
100 หมู่ 2 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220

โทรศัพท์

(075) 491020 , 491089, 491370 , 491371

โทรสาร

(075) 491236, 491601

อีเมล์

:mitrathai@gmail.com

 

saneh.pan@gmail.com


ผู้บริหาร

นายอารี พันธุ์พิพัฒน์-รองประธาน

 

นายเมธา เอื้อนนทัช-รองประธาน

 

นายเสน่ห์ พันธุ์พิพัฒน์-กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด


บุคคลติดต่อ

นายเสน่ห์ พันธุ์พิพัฒน์


ผลผลิต/กำลังการผลิต

ยางแผ่นรมควันชั้น 1-5 (10,000 เมตริกตัน/เดิอน)

 

ยางแผ่นผึ่งแห้ง (250 เมตริกตัน/เดือน)