message history message
       
    iconบริษัท ทองไทยรับเบอร์ จำกัด  
   
   
สำนักงาน

984/50 สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

(02) 3811391, 3902141, 3902051-3, 3902141, 3819586, 7132051-2

โทรสาร

(02) 3811395, 3812711, 7132050

อีเมล์

tawat@tongthairubber.com

  info@tongthairubber.com

ผู้บริหาร

นายเสรี ศิริสุวัฒน์

 

นายโกวิทย์ โกมลกุล


บุคคลติดต่อ

นายธวัช ศิริสุวัฒน์

ผลผลิต/กำลังการผลิต

ยางแผ่นรมควันชั้น 1-5, ยางแท่งเอสทีอาร์ 5L, 20

 

สกิมบล๊อค, น้ำยางข้น, ยางแผ่นผึ่งแห้ง XL