THAI NR   THAI NR
 
E-Magazine facebook
corner corner
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
         

7-12-2018
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
7-12-2018
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม (VRA) - VRA Annual Dinner 2018
17-12-2018
งานสัมมนาการค้าระหว่างไทยกับนครเฉิงตู และกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ร่วมกับนัก
17-12-2018
ประชุมวิชาการ The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI)
17-12-2018 ถึง 21-12-2018
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์ (International Conference on Materials Research and innovation : ICMARI)

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
  • Ads


?????????
 
icon รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการชั่วคราวอาจเสียหายเกินมูลค่าการสร้างกำแพง   

icon หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ – “นวัตกรรมใหม่ มีดกรีดยางนกเงือก”   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ “บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด   

icon สถานการณ์การผลิต ปี 2562   


Google

 
|ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 # ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 43.58 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)  45.78 บาท/กิโลกรัม |DAILY RUBBER PRICES on 14 FEBRUARY 2019 (in US cents/kg) : TRA: STR20 140.58  RSS 3  159.39 GAPKINDO: SIR20 142.14 | MRE: SMR20 136.0 | RTAS: TSR20 133.00  RSS 3  158.90 | VRA: SVR10 139.00ARDC: CSR10 N.A. |งานเลี้ยง TRA Annual Dinner 2019 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

        ตลาดจีน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยังจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีนเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติและผลิตยางรถยนต์มากที่สุดในโลก จึงเป็นตลาดสำคัญที่ชี้วัดความต้องการยางธรรมชาติในแต่ละปี ทิศทางเศรษฐกิจจีนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการและราคายางธรรมชาติ การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อวงการยาง ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จีนมีประชุมแผนงานเศรษฐกิจส่วนกลาง ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีที่ทุกคนจับตามอง ที่ประชุมได้กำหนดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2562 ได้แก่ การดำเนินนโยบายการเงินแบบรอบคอบที่ไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไป และนโยบายการคลังเชิงรุก มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ ได้แก่ มาตรการตัดลดภาษีและค่าธรรมเนียมครั้งใหญ่ และการขยายการใช้จ่ายระดับปานกลาง เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านความต้องการและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน ได้แก่ การลดขนาดอุตสาหกรรมที่เทอะทะ ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาในอัตราเร็วไปสู่การเน้นคุณภาพ นอกจากนี้ มีนโยบายส่งเสริมการเปิดกว้างในการเข้าสู่ตลาด ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์กลุ่มบริษัทต่างชาติ อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวในปีนี้ ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ
 
สำหรับตัวเลขสำคัญของอุตสาหกรรมยางจีนในปี 2561 จีนมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติในปริมาณที่สูงที่สุดในโลก ที่ 5.61 ล้านตัน (42% ของโลก) เพิ่มขึ้น 4.6 % จากปีก่อนหน้า จีนผลิตยางรถยนต์ 530 ล้านเส้น (30% ของโลก) และยางรถบรรทุก 100 ล้านเส้น (48% ของโลก) ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2561 ผลผลิตยางรถยนต์จีนเพิ่มขึ้น 5.1% และผลผลิตยางรถบรรทุกเพิ่มขึ้น 3%  จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า  มียอดขายรถยนต์รายปีจำนวน 27.73 ล้านคัน (29% ของโลก) ลดลง 3.1% จากปีก่อนหน้า (LMC)  
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงศักยภาพและการเติบโตของจีนที่มีผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยาง  ควรที่ภาครัฐและเอกชนจะได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  โอกาสนี้สมาคมอุตสาหกรรมยางจีน (China Rubber Industry Association) ซึ่งเป็นองค์กรด้านยางพาราระดับแนวหน้าของจีน มีสมาชิกกว่า 1,200 ราย ประกอบด้วยผู้ผลิตยางล้อ สายพาน รองเท้า ผลิตภัณฑ์ยาง น้ำยาง คาร์บอนแบล็ค และอื่นๆ กำหนดจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้า (China Rubber Conference & China Rubber Expo 2019) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมนำพา สู่การพัฒนาแบบไม่สิ้นเปลือง” (Innovation Leading, Lean Development) ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม Shangri-La  เมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยตัวแทนสมาคมยางพาราไทย จะเข้าร่วมเวทีเสวนาสถานการณ์ยางพารา ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 สมาคมยางพาราไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมยางจีนเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยและจีนให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป  และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน China Rubber  Conference & China Rubber Expo 2019 รายละเอียดงานเพิ่มเติมที่ con.criaevents.com 

ในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ผมขออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปรารถนา ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ มีความสุขต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2562 ครับ

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   มกราคม  2562     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
สัมมนาหัวข้อ “อนาคตส่งออกไทยกับพลวัตของสงครามการค้า”
icon 28  มกราคม  2562
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “อนาคตส่งออกไทยกับพลวัตของสงครามการค้า” ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 8.30-17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดก..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2562
icon 25  มกราคม  2562
ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ครั้งที่ 6-1/2562
icon 16  มกราคม  2562
ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ครั้งที่ 6-1/2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วม..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 11/2561
icon 21  ธันวาคม  2561
สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 11/2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้มาตรการการค้าเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่างประเทศ”
icon 29  พฤศจิกายน  2561
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้มาตรการการค้าเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่างประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2562
icon 25  มกราคม  2562
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ครั้งที่ 6-1/2562
icon 16  มกราคม  2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 11/2561
icon 21  ธันวาคม  2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้มาตรการการค้าเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่างประเทศ”
icon 29  พฤศจิกายน  2561
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม (VRA) - VRA Annual Dinner 2018
icon  7  ธันวาคม  2561
ด้วยสมาคมยางเวียดนาม (VRA) กำหนดจัดงานเลี้ยง VRA Annual Dinner 2018 and Award Ceremony for the Certification Mark “Viet Nam Rubber” ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 - 22.00 น.  ณ White Palace Convention Centre เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ..
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) 2561
icon  5  ตุลาคม  2561
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) จัดงานเลี้ยงประจำปี (MRE Annual Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 - 22.00 (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรม อิสตาน่า กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย..
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon  14  กันยายน  2561
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั..
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon  3  สิงหาคม  2561
ด้วยสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2018 (Gapkindo Gala Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ณ โรงแรม Grand Hyatt Hotel เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย..
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon  19  กรกฏาคม  2561
เมื่อวันพุธ ที่ 18กรกฎาคม เวลา 19.40น. นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา เหรัญญิกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ YBrs. Ir Dr. Mohd Shahreen Zainooreen Madros ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานส่งเสริมก..
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) 2561
icon 5  ตุลาคม  2561
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon 14  กันยายน  2561
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon 3  สิงหาคม  2561
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon 19  กรกฏาคม  2561
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ทางเข้า golden slot เพื่อเข้าเล่น เด ไๆำ 0 0 15  กุมภาพันธ์  2562
webboard ปัญหาเรื่องกลิ่น และน้ำเสียของโรงงานยางพาราจะหมดไป ปลา 0 10 12  กุมภาพันธ์  2562
webboard เปิออบรมหลักสุตรแนะนำเทคโนโลยียาง"วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประชาสัมพั 4 50 18  มกราคม  2562
webboard ถ้าต้องการซื้อยางพาราเพื่อผลิต ยางรถยนต์ โดยส่งออก 1 69 19  พฤศจิกายน  2561
webboard สัมมนา เรื่อง ความคืบหน้า ร่าง พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอ ADMIN 0 27 30  ตุลาคม  2561
webboard สอบถามเรื่องแปรรูปยางพาราครับ 1 99 1  ตุลาคม  2561
webboard ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางเปิดหลักสูตรอบรม“ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน”วันที่ 21พฤศจิ ประชาสัมพั 1 44 28  กันยายน  2561
webboard เปิดประมูลยางก้อนถ้วย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้อย โพธิส 0 35 24  กันยายน  2561
webboard TFEX Trader Day 2018 @หาดใหญ่ ADMIN 0 127 29  สิงหาคม  2561
webboard !เปิดอบรมหลักสูตร"การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" ประชาสัมพั 1 41 22  สิงหาคม  2561
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard แลกเปลี่ยนความรู้ครับ ยะ 0 6 5  กุมภาพันธ์  2562
webboard รับซื้อต้นยางพาราให้ราคาดี ขวัญ 0 1 27  มกราคม  2562
webboard ขาย ขี้แป้งยาง จำนวนมาก ศักครินทร์ 0 4 25  มกราคม  2562
webboard ขายกรดอินทรีย์หยอดยางก้อนถ้วย ยางน้ำหนักดี มีสิทธิบัตรรับรอง บูม 0 2 9  มกราคม  2562
webboard รับซื้อยางก้อนถ้วยแห้ง อายุการเก็บ 1 เดือนขึ้นไป ให้ราคาดี จอย 0 31 19  ธันวาคม  2561
webboard ขายเคมี DAP,TMTD และ อื่นๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาง น้ำยางข้น newplus 0 45 2  พฤศจิกายน  2561
webboard เปิดประมูลยางก้อนถ้วย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้อย โพธิส 0 21 25  กันยายน  2561
webboard รับจ้างรีดยางเครปวันละ 100 ตัน เกษตรฮับ 0 50 16  กันยายน  2561
webboard ขาย NR Compound A นิล 0 34 15  กันยายน  2561
webboard ขายเครื่องรีดยางเครป ขนาดลูกกลิ้ง 14 นิ้ว มือสอง ยอด 0 75 11  กันยายน  2561
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com