THAI NR   THAI NR
E-Magazine facebook
corner corner
April 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         

5-4-2018
สัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2
18-4-2018
สัมมนาหัวข้อ India: Your Destiny, Your New Destination
19-4-2018
กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ หรือ 3rd Thai-Turkish SMEs Business Matching
20-4-2018
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2561
20-4-2018
สัมมนาเรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังการได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ ONLINE SRVICES”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
  • Ads


?????????
 
icon SPECIAL MINISTERIAL COMMITTEE MEETING (MCM) 2019 INTERNATIONAL TRIPARTITE RUBBER COUNCIL   

icon รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการชั่วคราวอาจเสียหายเกินมูลค่าการสร้างกำแพง   

icon หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ – “นวัตกรรมใหม่ มีดกรีดยางนกเงือก”   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ “บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด   


Google

 
|ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 22 มีนาคม 2562 # ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 49.53 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)  54.00 บาท/กิโลกรัม |DAILY RUBBER PRICES on 22 MARCH 2019 (in US cents/kg) : TRA: STR20 155.16  RSS 3  178.49 GAPKINDO: SIR20 151.14 | MRE: SMR20 149.40 | RTAS: TSR20 148.60  RSS 3  172.20 | VRA: SVR10 148.50ARDC: CSR10 N.A. |งานเลี้ยง TRA Annual Dinner 2019 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

        เหลียวหลัง แลหน้า

คณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ได้บริหารกิจการของสมาคม ฯ   ตั้งแต่ปี 2561  จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีแนวทางการบริหารงานสำคัญดังนี้ 1)บริหารสมาคมด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  3) ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย  4) เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง รวมทั้งหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านธุรกิจยาง เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ยางได้รับประโยชน์ร่วมกัน 5) สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยอย่างยั่งยืน 6)ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก และ7)ส่งเสริมสมาคมยางพาราไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของยางพาราไทยในตลาดโลก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความรู้สึกยินดี เต็มใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาบริหารองค์กรยางภาคเอกชนซึ่งมีความสำคัญในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานสมาคมฯ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนสมาคมฯ และการบริการสมาชิกอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการบริหารสมาคมฯ ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาชิกทุกท่าน ส่งผลให้กิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย

ตลอดระยะเวลาการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเสนอความคิดเห็น และแนวทางต่างๆ รวมถึงผลักดันนโยบายสำคัญแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อกำหนดราคาสินค้ายางพารา และคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา ในส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลักของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพาราของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ Trade Environment ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ภารกิจสำคัญด้านมาตรฐานสินค้าคือการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะกรรมการวิชาการรายสาขาเรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภารกิจสำคัญอีกประการด้านการวิจัยและพัฒนาคือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ

ภารกิจสำคัญอื่นๆ คือการเข้าร่วมสัมมนา ประชุมวิชาการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้านอุตสาหกรรมยางพาราไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ข้อเสนอแนะและผลักดันนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านยางพาราที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเผยแพร่แก่สมาชิกอย่างรวดเร็ว บทบาทสำคัญในระดับนานาชาติคือ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ(IRCo) คณะกรรมการสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ(ITRC) และสมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน(ARBC)

 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนายางของประเทศให้ก้าวหน้าตามแนวทางที่ได้วางไว้ โอกาสนี้ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง สำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาคมฯ จนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   มีนาคม  2562     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2562 และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
icon 18  มีนาคม  2562
ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น. และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ประจำปี 2561
icon 17  มีนาคม  2562
สมาคมยางนานาชาติกำหนดคณะกรรมการบริหาร ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-11.00 น. และประชุม IRA Biennial เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม Libra & Gemini โรงแรมมารีนา แมนดาริน ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้นายสุเมธ สินเจริญกุล ประธานสมาคมยางนานาชาติ นายชำนาญ นพคุณขจร อุปนายกสมาคมยางพาราไทย นายศุภเดช อ่อ..
ระชุมพิจารณาร่างกรอบวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำกรอบวิจัยมุ่งเป้า ด้านยางพารา สกว. ปีงบประมาณ 2563-2565
icon 8  มีนาคม  2562
ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมพิจารณาร่างกรอบวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำกรอบวิจัยมุ่งเป้า ด้านยางพารา สกว. ปีงบประมาณ 2563-2565 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร..
งาน สวทช.-วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”
icon 22  กุมภาพันธ์  2562
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดงาน สวทช.-วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นางสาวธัญวรัตน์ รุขจี ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2562
icon 20  กุมภาพันธ์  2562
ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ประจำปี 2561
icon 17  มีนาคม  2562
ระชุมพิจารณาร่างกรอบวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำกรอบวิจัยมุ่งเป้า ด้านยางพารา สกว. ปีงบประมาณ 2563-2565
icon 8  มีนาคม  2562
งาน สวทช.-วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”
icon 22  กุมภาพันธ์  2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2562
icon 20  กุมภาพันธ์  2562
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2562 (RTAS Lunar New Year Dinner 2019)
icon  22  กุมภาพันธ์  2562
สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี 2562 (RTAS Lunar New Year Dinner 2019) ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เดอะ สแตมฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย นายศุภเดช อ่องสกุล  รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย ดร...
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม (VRA) - VRA Annual Dinner 2018
icon  7  ธันวาคม  2561
ด้วยสมาคมยางเวียดนาม (VRA) กำหนดจัดงานเลี้ยง VRA Annual Dinner 2018 and Award Ceremony for the Certification Mark “Viet Nam Rubber” ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 - 22.00 น.  ณ White Palace Convention Centre เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ..
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) 2561
icon  5  ตุลาคม  2561
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) จัดงานเลี้ยงประจำปี (MRE Annual Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 - 22.00 (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรม อิสตาน่า กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย..
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon  14  กันยายน  2561
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั..
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon  3  สิงหาคม  2561
ด้วยสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2018 (Gapkindo Gala Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ณ โรงแรม Grand Hyatt Hotel เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย..
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม (VRA) - VRA Annual Dinner 2018
icon 7  ธันวาคม  2561
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) 2561
icon 5  ตุลาคม  2561
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon 14  กันยายน  2561
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon 3  สิงหาคม  2561
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ไหนโดนยึดริปยิ่งกว่ายาบ้า ถูกจับดำเนินคดี 0 7 19  มีนาคม  2562
webboard ต้องการคนกรีดยาง50ไร่. ติดต่อ 0812413235 สิทธิชัย 0 11 3  มีนาคม  2562
webboard นโยบายจำกัดการส่งออก ไทย อินโด มาเลย์ 12345 0 27 28  กุมภาพันธ์  2562
webboard วิธีทำยางพาราเป็นเส้น? Q&A 0 9 25  กุมภาพันธ์  2562
webboard ลงทุนทำยางคอมพาวด์รอดไหม? สมศรี 1 22 22  กุมภาพันธ์  2562
webboard ปัญหาเรื่องกลิ่น และน้ำเสียของโรงงานยางพาราจะหมดไป ปลา 0 26 12  กุมภาพันธ์  2562
webboard เปิออบรมหลักสุตรแนะนำเทคโนโลยียาง"วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประชาสัมพั 5 67 18  มกราคม  2562
webboard ถ้าต้องการซื้อยางพาราเพื่อผลิต ยางรถยนต์ โดยส่งออก 1 84 19  พฤศจิกายน  2561
webboard สัมมนา เรื่อง ความคืบหน้า ร่าง พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอ ADMIN 0 31 30  ตุลาคม  2561
webboard สอบถามเรื่องแปรรูปยางพาราครับ 1 110 1  ตุลาคม  2561
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ข้ายต้นยาง 27ไร่ จันทบุรี เจ้สาว 0 5 28  กุมภาพันธ์  2562
webboard แลกเปลี่ยนความรู้ครับ ยะ 0 15 5  กุมภาพันธ์  2562
webboard รับซื้อต้นยางพาราให้ราคาดี ขวัญ 0 7 27  มกราคม  2562
webboard ขาย ขี้แป้งยาง จำนวนมาก ศักครินทร์ 0 7 25  มกราคม  2562
webboard ขายกรดอินทรีย์หยอดยางก้อนถ้วย ยางน้ำหนักดี มีสิทธิบัตรรับรอง บูม 0 4 9  มกราคม  2562
webboard รับซื้อยางก้อนถ้วยแห้ง อายุการเก็บ 1 เดือนขึ้นไป ให้ราคาดี จอย 0 36 19  ธันวาคม  2561
webboard ขายเคมี DAP,TMTD และ อื่นๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาง น้ำยางข้น newplus 0 53 2  พฤศจิกายน  2561
webboard เปิดประมูลยางก้อนถ้วย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้อย โพธิส 0 24 25  กันยายน  2561
webboard รับจ้างรีดยางเครปวันละ 100 ตัน เกษตรฮับ 0 54 16  กันยายน  2561
webboard ขาย NR Compound A นิล 0 39 15  กันยายน  2561
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com