history history

 

 
iconบริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
   
สำนักงาน

181 หมู่ 16 ถ.สุรินทร์ปราสาท ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์

(044) 511374 , 519909

โทรสาร

(044) 539412

อีเมล์

yonglong_rubber@hotmail.com,bakakuma@gmail.com


เว็บไซต์

-


ผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ - กรรมการผู้จัดการ
นายชาติชาย วงศ์อารีย์สันติ - ผู้จัดการ


บุคคลติดต่อ

นายพีรสิทธิ์ วงศ์อารีย์สันติ


ผลผลิต/กำลังการผลิต

ยางแผ่นรมควันชั้น 3