history history

 

 
iconบริษัท เอส.เอ.วาย. รับเบอร์ จำกัด
   
สำนักงาน

541 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์

082-1609899

โทรสาร

-

อีเมล์

sukonta.c@ltrthailand.com


เว็บไซต์

-


ผู้บริหาร

นายเอกอรุณ มงคลสินธุ์ กรรมการผู้จัดการ


บุคคลติดต่อ

คุณสุคนธา ชูแสง ผู้จัดการโรงงาน


ผลผลิต/กำลังการผลิต