history history

 

 
iconบริษัท เอส วี โพลิเมอร์ จำกัด
   
สำนักงาน

888 ม.6 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230

โทรศัพท์

055-409686, 061-0255456

โทรสาร

-

อีเมล์

supitcha.k@sv-polymer.com


เว็บไซต์

-


ผู้บริหาร

นายชัยพล เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการ

นายสมนึก แซ่โง้ว กรรมการ


บุคคลติดต่อ

นาย ตัน งอ ตอง ผู้จัดการ


ผลผลิต/กำลังการผลิต

STR5, STR10, STR20