THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
March 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       

2-3-2018
RTAS Lunar New Year Dinner & Golf Tournament 2018
3-3-2018
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า ครั้งที่ 20
6-3-2018
ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “เจาะลึกกฎหมายร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์”
8-3-2018
สัมมนาพิเศษเรื่อง “บริหารความเสี่ยงค่าเงินให้ธุรกิจอย่างมั่นใจด้วย USD Futures”
12-3-2018
งานวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครบรอบ 66 ปี
14-3-2018 ถึง 16-3-2018
GRTE 2018 - Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2018

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมพิเศษ  
     
Date 2  มีนาคม  2561    
webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2561 (RTAS Centennial Celebration cum Lunar New Year Dinner 2018) 
สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี 2561 (RTAS Centennial Celebration cum Lunar New Year Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมแฟร์มองต์ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้..
 
Date 7  กุมภาพันธ์  2561    
webboardพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังใหม่ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กำหนดจัดพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังใหม่ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ อาคารแสดงสินค้าของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ชั้น 1 ต.น..
 
Date 12  ธันวาคม  2560    
webboardงานเลี้ยงขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปี 2560 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานเลี้ยงขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00-20.30 น. ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ ในการนี้นายศุภเดช อ่..
 
Date 8  ธันวาคม  2560    
webboardงานเลี้ยง VRA Annual Dinner 2017 
สมาคมยางเวียดนาม (VRA) กำหนดจัดงานเลี้ยง VRA Annual Dinner 2017 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา  19.00-22.00 น. ณ Ariyana Danang Exhibition & Convention Centre เมืองดานัง ประเทศเวียดน..
 
Date 28  พฤศจิกายน  2560    
webboardเข้าพบและเยี่ยมชม Hug Local - Made Latex Foam 
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮัก (Hug Local - Made Latex Foam) เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่..
 
Date 27  พฤศจิกายน  2560    
webboardเข้าเยี่ยมชมบริษัท Rubber Killer 
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Rubber Killer เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่..
 
Date 6  ตุลาคม  2560    
webboardMalaysian Rubber Exchange Annual Dinner 2017 
On Friday, 6 October 2017 [7.30 p.m. (Local Time)]- Mr. Bundit Kerdvongbundit TRA Secretary General Mr. Supadetch Ongsakul Deputy Secretary General Mr. Chaiphot Ruangwarunwathana TLA President and MS...
 
Date 9  สิงหาคม  2560    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมบริษัท Least Studio 
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Least Studio เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ กรุงเทพมหานคร..
 
Date 14  กรกฏาคม  2560    
webboardงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3  
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 "นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.10 ณ ห้างสรรพสินค้..
 
Date 20  มิถุนายน  2560    
webboardการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย  
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildli..
 
Date 16  มิถุนายน  2560    
webboardลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ) 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กองบรรณาธิการสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ) ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง..
 
Date 26  พฤษภาคม  2560    
webboardSCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA 
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560..
 
Date 15  พฤษภาคม  2560    
webboardTRA ANNUAL DINNER 2017 
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยง TRA Annual Dinner 2017 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระ..
 
Date 12  พฤษภาคม  2560    
webboardการแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2560 
การแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2017 ณ สนาม Riverdale Golf & Country Club จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก..
 
Date 25  เมษายน  2560    
webboardThe Financial Times เข้าพบสมาคมยางพาราไทย 
คุณศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย ให้การต้อนรับ Mr. Dan Gallucci (The Financial Times) พร้อมให้การสัมภาษณ์ในหัวข้อ สถานการ์ยางพาราในปัจจุบัน เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น..
 
Date 16  มีนาคม  2560    
webboardงาน China Rubber Conference and China Rubber Expo 2017 (CRC & CRE 2017)  
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Natural Rubber, Synthetic Rubber and Futures" ณ เมือง..
 
Date 10  มีนาคม  2560    
webboardประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร 
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Boardroom ชั้น 23 ..
 
Date 27  กุมภาพันธ์  2560    
webboard โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ณ โรงแรมลี..
 
Date 24  กุมภาพันธ์  2560    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ  
24 กุมภาพันธ์ 2560 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด โดยดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด พร้อมด้วยนายชัยพจน์ เรืองวรุณ..
 
Date 10  กุมภาพันธ์  2560    
webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2560 
สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี (RTAS Lunar New Year Dinner 2017) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมแฟร์มองต์ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสม..
 
Date 6  กุมภาพันธ์  2560    
webboardงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน 
ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และภริยา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม (ชั้น 8) โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขล..
 
Date 12  มกราคม  2560    
webboardสมาคมยางพาราไทยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่าน กยท.  
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบดร.ธีธัช สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจ..
 
Date 27  ธันวาคม  2559    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมพร้อมสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) 
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ ผู้แทนนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายภูดิท จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าพบและมองของขวัญเนื่องในโอกาสปีใ..
 
Date 22  ธันวาคม  2559    
webboardสมาคมยางพาราไทยเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ  เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 22..
 
Date 10  ธันวาคม  2559    
webboardการรับตำแหน่งประธานสภาธุรกิจยางอาเซียน ประจำวาระปี 2560- 2561 
สมาคมยางพาราไทย โดยนายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ กล่าวคำรับตำแหน่งประธานสภาธุรกิจยางอาเซียน ประจำวาระปี 2560- 2561 แทนนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ และมอบโล่ที่ระลึกให้ Dr. Hj. Suarni Sumor..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com