THAI NR
  E-Magazine facebook
corner corner
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
           

5-9-2018
สัมมนาเรื่อง “การใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน”
6-9-2018
งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”
6-9-2018
อบรมหลักสูตร “รู้จริง…เอกสารและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก”
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด



สมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
  • Ads


?????????
 
icon Media Release by ITRC on 13 December 2018    new

icon One Belt & One Road   

icon BRICS : อำนาจใหม่ของเศรษฐกิจและความท้าทายของ ASEAN   

icon Global Warming ถึงอุทกภัยประเทศไทย : อุตสาหกรรมจะพัฒนาไปทางไหน   

icon ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร Authorized Economic Operator   


Google

 
ประกาศวันหยุดสมาคมฯ  31 ธันวาคม 2561 - วันสิ้นปี | ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 14 ธันวาคม 2561 # ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 39.17 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)  41.54 บาท/กิโลกรัม |DAILY RUBBER PRICES on 13 DECEMBER 2018 (in US cents/kg) : TRA: STR20 126.87 RSS 3  140.78 GAPKINDO: SIR20 134.64 | MRE: SMR20 126.60 | RTAS: TSR20 124.20 RSS 3  139.20 | VRA: SVR10 125.00 | ARDC: CSR10 N.A.

        การจัดการบริหารข้อมูลยางพาราขนาดใหญ่ (Big Data)

ยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ หลายท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจดิจิตอล หรือดิจิตอลไทยแลนด์เป็นอย่างดี ในช่วงเดือนที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิตอล ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นำมาซึ่งความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานยางพารา ต้องพึ่งพิงข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเรียกกันว่า “ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” ในการวางแผน วางกลยุทธ์ ติดตามผล ตลอดจนวิเคราะห์หาโอกาสใหม่ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้ายางพารา

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือ ชุดข้อมูลที่มีขนาดและความซับซ้อนมาก จนยากที่จะประมวลผลได้ด้วยเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ตัวอย่างของข้อมูลขนาดใหญ่ ได้แก่ เครือข่ายเซ็นเซอร์ เครือข่ายสังคม ข้อมูลสังคม เอกสารและข้อความบนอินเทอร์เน็ต การทำดัชนีค้นหาอินเทอร์เน็ต คลังภาพถ่าย คลังภาพเคลื่อนไหว และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ เป็นต้น ข้อมูลขนาดใหญ่จะเปิดโอกาสให้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่จึงไม่อาจใช้เพียงความรู้สึก หรือประสบการณ์ส่วนตัวมาตัดสินใจได้เหมือนในอดีต ข้อมูลขนาดใหญ่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งมี 4 รูปแบบ คือ 1) อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุใด 2) นำเอาสถิติเก่ามาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นได้อย่างไรในอดีต 3) พยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง และ 4) ให้คำแนะนำด้านทางเลือกและผลที่ตามมา โดยรูปแบบสุดท้ายมีความสัมพันธ์กับข้อมูลขนาดใหญ่มากที่สุด การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่มีประโยชน์ต่อทุกองค์กร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถพยากรณ์และตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที อาจตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่และยังหาทางออกไม่ได้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในด้านยางพารา ข้อมูลขนาดใหญ่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และภาคอุตสาหกรรม เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อันได้แก่ การลงทะเบียนเกษตรกร การติดตามข้อมูลสวนยาง ที่ตั้งและเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตที่ได้ ปริมาณการส่งออก ราคา ปริมาณความต้องการและการใช้ รวมไปถึงสถานการณ์ตลาด นโยบายภาครัฐ และอื่นๆ มีผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระบบข้อมูลยางพาราขนาดใหญ่ เป็นรากฐานสำคัญของการกำหนดแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและมีประสิทธิภาพ  เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้ผลผลิตมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลงในพื้นที่ที่จำกัด พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางพารา จะนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตยางพาราอื่นๆ นอกจากนี้ ข้อมูลขนาดใหญ่จะสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาที่โลกให้ความสำคัญในขณะนี้ คือ ความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ได้แก่ กรรมสิทธิ์ในข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น

สมาคมยางพาราไทยตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมยางพารา และคาดหวังว่าข้อมูลขนาดใหญ่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาราคายาง และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืนต่อไป

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   พฤศจิกายน  2561     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้มาตรการการค้าเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่างประเทศ”
icon 29  พฤศจิกายน  2561
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้มาตรการการค้าเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่างประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
icon 29  พฤศจิกายน  2561
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมฯ นายกรกฎ กิต..
ประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง”
icon 28  พฤศจิกายน  2561
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดสงขลา กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง” ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00-16.30 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศ..
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ชุดโครงการยางพารา ครั้งที่ 1/2561
icon 28  พฤศจิกายน  2561
สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ชุดโครงการยางพารา ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารเอส เอ็ม ทาวน์เวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการนี้ นาง..
สัมมนาวิชาการ เรื่อง พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล”
icon 26  พฤศจิกายน  2561
งานสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประจำปี 2561 (พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล”) ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในงานนี้ ดร.วิรไท สันติประภพ ..
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
icon 29  พฤศจิกายน  2561
ประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง”
icon 28  พฤศจิกายน  2561
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ชุดโครงการยางพารา ครั้งที่ 1/2561
icon 28  พฤศจิกายน  2561
สัมมนาวิชาการ เรื่อง พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล”
icon 26  พฤศจิกายน  2561
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม (VRA) - VRA Annual Dinner 2018
icon  7  ธันวาคม  2561
ด้วยสมาคมยางเวียดนาม (VRA) กำหนดจัดงานเลี้ยง VRA Annual Dinner 2018 and Award Ceremony for the Certification Mark “Viet Nam Rubber” ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 - 22.00 น.  ณ White Palace Convention Centre เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ..
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) 2561
icon  5  ตุลาคม  2561
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) จัดงานเลี้ยงประจำปี (MRE Annual Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 - 22.00 (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรม อิสตาน่า กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย..
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon  14  กันยายน  2561
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั..
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon  3  สิงหาคม  2561
ด้วยสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2018 (Gapkindo Gala Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ณ โรงแรม Grand Hyatt Hotel เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย..
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon  19  กรกฏาคม  2561
เมื่อวันพุธ ที่ 18กรกฎาคม เวลา 19.40น. นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา เหรัญญิกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ YBrs. Ir Dr. Mohd Shahreen Zainooreen Madros ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานส่งเสริมก..
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) 2561
icon 5  ตุลาคม  2561
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon 14  กันยายน  2561
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon 3  สิงหาคม  2561
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon 19  กรกฏาคม  2561
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
    iconข่าวยางพาราทั้งหมด
icon กยท. ร่วมประชุมทางเทคนิคด้านเกษตร ระหว่างไทย – แอฟริกาใต้ เจรจาเปิดตลาดสินค้าของทั้งสองประเทศ พร้อม จ่อขยายการส่งออกยางเพิ่มขึ้นจากเดิม หวังกระตุ้นราคายางในประเทศให้เพิ่มขึ้น  new 14  ธันวาคม  2561
icon “กฤษฎา” วอน 6 บิ๊กยางรถยนต์โลกซื้อยางจากไทยโดยตรงแทนตลาดล่วงหน้าไซคอม-โตคอม   7  ธันวาคม  2561
icon "ปลดล็อก"รับซื้อยางเบ็ดเสร็จในประเทศ   7  ธันวาคม  2561
icon ซูเปอร์โพลชี้ชาวสวนยางพอใจมาตรการรัฐพยุงราคายางพารา   7  ธันวาคม  2561
icon ผ่านฉลุย “โครงการช่วยเหลือชาวสวนยาง 1,800 บาท/ไร่” ดีเดย์! รับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 6 ธ.ค. นี้   6  ธันวาคม  2561
 
thai nr thai nr


Full Screen   Full Screen     
 

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ถ้าต้องการซื้อยางพาราเพื่อผลิต ยางรถยนต์ โดยส่งออก 1 24 19  พฤศจิกายน  2561
webboard สัมมนา เรื่อง ความคืบหน้า ร่าง พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอ ADMIN 0 20 30  ตุลาคม  2561
webboard สอบถามเรื่องแปรรูปยางพาราครับ 0 55 1  ตุลาคม  2561
webboard ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางเปิดหลักสูตรอบรม“ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน”วันที่ 21พฤศจิ ประชาสัมพั 1 28 28  กันยายน  2561
webboard เปิดประมูลยางก้อนถ้วย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้อย โพธิส 0 28 24  กันยายน  2561
webboard TFEX Trader Day 2018 @หาดใหญ่ ADMIN 0 127 29  สิงหาคม  2561
webboard !เปิดอบรมหลักสูตร"การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" ประชาสัมพั 1 31 22  สิงหาคม  2561
webboard โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) ADMIN 0 16 20  สิงหาคม  2561
webboard แนะนำชี้เป้า เครื่องอัดยาง ถังอัดยาง เครื่องผสมแป้ง พาเลทเหล็ก ไม้ไผ่ มือสองราคาถูก คุณจา 0 38 10  สิงหาคม  2561
webboard Istanbul Rubber Industry Fair #10 ADMIN 0 46 10  กรกฏาคม  2561
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายเคมี DAP,TMTD และ อื่นๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาง น้ำยางข้น newplus 0 35 2  พฤศจิกายน  2561
webboard เปิดประมูลยางก้อนถ้วย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้อย โพธิส 0 11 25  กันยายน  2561
webboard รับจ้างรีดยางเครปวันละ 100 ตัน เกษตรฮับ 0 40 16  กันยายน  2561
webboard ขาย NR Compound A นิล 0 25 15  กันยายน  2561
webboard ขายเครื่องรีดยางเครป ขนาดลูกกลิ้ง 14 นิ้ว มือสอง ยอด 0 56 11  กันยายน  2561
webboard รับคนกรีดยาง จ.ชุมพร 084-8480667 BIG 0 15 11  กันยายน  2561
webboard ขายจักรรีดยางรมควันมือสอง sun 1 46 9  กันยายน  2561
webboard รับซื้อต้นยางพาราเหมาสวน ชมพู่ 0952507822 0 73 23  มิถุนายน  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยาง จ.ราชบุรี ชัย 1 49 6  มิถุนายน  2561
webboard ขายไม้ยางพารา 33 ไร่ ปลูก 30 ปี จ.สุราษ โทร 088 5446908 คุณอีต 0 57 30  พฤษภาคม  2561
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป



 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com