THAI NR  
E-Magazine facebook
ราคาเสนอซื้อยางพารา
corner corner
Activity
Activity
Activity
 
สมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

1 การยางแห่งประเทศไทย 
2 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด 
3 บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด 
4 บริษัท จีที รับเบอร์ จำกัด 
5 บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด 
6 บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด  
7 บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
8 บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด 
9 บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด 
10 บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด 
11 บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด 
12 บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด  
13 บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด 
14 บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด 
15 บริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จำกัด 
16 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 
17 บริษัท นาคิเทค จำกัด 
18 บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด 
19 บริษัท พัทลุง แอโกร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
20 บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด 
21 บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด 
22 บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด 
23 บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด 
24 บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด 
25 บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด 
26 บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด 
27 บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด  
28 บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด 
29 บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด 
30 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด 
31 บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด  
32 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
33 บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด 
34 บริษัท ศุภาคย์ จำกัด  
35 บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด 
36 บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 
37 บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด 
38 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด 
39 บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด 
40 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด 
41 บริษัท เซ็นโทรเทรด หาดใหญ่ จำกัด 
42 บริษัท เทอราโกร จำกัด 
43 บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด 
44 บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด 
45 บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด 
46 บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด 
47 บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด 
48 บริษัท แพนสตาร์ จำกัด 
49 บริษัท แอล ที การยาง จำกัด 
50 บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด 
51 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
52 บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด 
53 บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) 
54 บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด 
55 บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
56 บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด 
57 บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด 
58 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด 
59 ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์ 
60 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง 

 
 
message history message
     
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา  มกราคม 2562 [เลือกปีปัจจุบัน]  
    
**กรุณาใช้ Adobe Acrobat Reader ในการอ่านไฟล์   
 

 รายงานสถานการณ์ยางพาราประจำเดือนมกราคม 2562

        ราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนมกราคม 2562 อยู่ที่กิโลกรัมละ 45.9 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 8.79 เปอร์เซ็นต์ มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคายาง ดังนี้ มีฝนตกในช่วงต้นเดือน ตามมาด้วยพายุโซนร้อนปาบึก ทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการยางเพื่อส่งออกเพิ่มมากขึ้น คาดว่าเนื่องมาจากสต็อกของผู้ส่งออกยางไทยมีไม่เพียงพอต่อการส่งออก นอกจากนี้ จะเข้าสู่ช่วงเวลาปิดกรีดยางของเกษตรกรในอีกไม่ช้า ปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีทิศทางดีขึ้น รัฐบาลจีนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ ได้แก่ มาตรการตัดลดภาษีและค่าธรรมเนียมครั้งใหญ่ และการขยายการใช้จ่ายระดับปานกลาง เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านความต้องการและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีทิศแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปทานน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง หลังจากซาอุดิอาระเบียมีแผนที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ และสหรัฐฯ คว่ำบาตรเวเนซุเอล่า อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกยาง  ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยรวม ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าขยายการลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการ กอปรกับปัญหาเงินเฟ้อทางด้านอุปทาน ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชน 

       ในเดือนธันวาคม 2561 ไทยส่งออกยางธรรมชาติ (รวมยางคอมปาวด์) 296,384 ตัน ลดลง 8.17 เปอร์เซ็นต์จากเดือนพฤศจิกายน และ 22.52 เปอร์เซ็นต์ yoy สร้างมูลค่าการส่งออก 1.16 หมื่นล้านบาท ลดลง  9.89 เปอร์เซ็นต์จากเดือนพฤศจิกายน และ 33.33 เปอร์เซ็นต์ yoy โดยรวมแล้ว ในปี 2561ไทยส่งออกยางทั้งสิ้น 3,706,348 ตัน ลดลง  2.81 เปอร์เซ็นต์ yoy สร้างมูลค่าการส่งออกรวม 1.58 แสนล้านบาท ลดลง 26.48 เปอร์เซ็นต์ yoy

       สำหรับภาคยางล้อ ในเดือนธันวาคม 2561 ไทยส่งออกยางล้อรวมทั้งสิ้น 11.49 ล้านเส้น เพิ่มขึ้น 7.17 เปอร์เซ็นต์ yoy สร้างมูลค่าการส่งออก 1.41 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.29  เปอร์เซ็นต์ yoy โดยรวมแล้ว ในปี 2561 ไทยส่งออกยางล้อรวม 131.7 ล้านเส้น เพิ่มขึ้น 5.80 เปอร์เซ็นต์ yoy สร้างมูลค่าการส่งออกรวม 1.58 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.57 เปอร์เซ็นต์ yoy

 
 
 
 
     
 
 
 

 

เลือกปี  
prev มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฏาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม next

 
     


top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com